Komplexní pohled na perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG) a jejunostomii (PEJ)

Základní informace

Pořadatel: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc

Odborný garant akce: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP v Olomouci a FN Olomouc

Místo konání: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc, posluchárny 1, 2, 3 v 1PP budovy Y. V případě nepříznivé epidemiologické situace konference proběhne formou on-line. Live stream bude k dispozici na: https://cesnet.zoom.us/j/97775246083

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Vzdělávací akce bude ohodnocena 5 kredity

NLZP: bude vydán doklad o účasti

Poplatek: bez účastnického poplatku

Na akci se přihlašujte: https://druhainterna.fnol.cz/konference-peg

Kontaktní adresa: lenka.seflova@fnol.czDokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 26. listopadu | 14:00
  • Ukončení 26. listopadu | 19:30

Místo konání

  • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

Pořadatel

II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc