Konference PEG

Základní informace

POŘADATEL: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc

ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Indikace a péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG) a jejunostomii (PEJ) - mezioborový přístup

Konference proběhne kombinovanou formou a v případě nepříznivé epidemiologické situace formou on-line.

Zařazení vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání České lékařské komory podle Stavovského předpisu č. 16

Přihlášení: Bez účastnického poplatku

V případě účasti prezenční formou budete vyzváni k předložení jednoho z dokladů:

  • certifikát očkování
  • negativní výsledek COVID testu
  • ochranná lhůta 180 dní po pozitivním testu COVID

Podrobnosti na webu druhainterna.fnol.cz/konference-peg

Organizační tým: MUDr. Vincent Zoundjiekpon, Mgr. Lenka Šeflová, Mgr. Lenka NeumannováDokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 14. října | 14:00
  • Ukončení 14. října | 18:00

Místo konání

  • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc

Pořadatel

II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc