Konference spolupráce geriatrie a následné péče

Základní informace

Odborný garant:

 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., zástupce přednosty pro LP geriatrie
 • MUDr. Zdena Polcerová MBA., ředitelka OLÚ Paseka

PROGRAM

Čas konání: 10.00 – 15.00

Registrace účastníků: 9.30 – 10.00

 • Bretšnajdrová M. Zahájení konference.
 • Polzerová Z. Sociální otázky v následné péči.
 • Indrová L. Rány jejich metody hojení + kazuistika.
 • Boháčová Z. Delirium u seniorů.
 • Přestávka 12.00 – 12.30
 • Buláková K. Kvalita života v počáteční fázi demence.
 • Bretšnajdrová M. Demence - aktuální téma současnosti.
 • Špaténková N. Psychologické přístupy u seniorů s demencí.
 • Odborná diskuze k jednotlivým tématům.

Registrace: jarmila.sekaninova@fnol.cz 

Kapacita omezena. Akce je akreditována ČLK.

Vzhledem k epidemiologické situaci je akce ZRUŠENA. Akce se uskuteční v alternativním termínu v letošním roce nebo na jaře příštího roku.

 

 

 

 

Termín konání

 • Zahájení 3. června | 10:00
 • Ukončení 3. června | 15:00

Místo konání

 • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

Pořadatel

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická