Konziliární tým paliativní péče Fakultní nemocnice Olomouc: Jak můžeme pomoci?

Základní informace

Čtyři měsíce již ve Fakultní nemocnici pracuje konzilární tým paliativní péče, který pomáhá v těžké životní situaci pacientům trpícím život ohrožujícím onemocněním, ale také jejich blízkým a ošetřujícímu personálu. Za dobu fungování jeho členové získali řadu zkušeností, o něž by se chtěli podělit jak s kolegy z FN Olomouc, tak se zájemci z řad veřejnosti. V přednáškovém sále II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické proto 18. listopadu od 14 hodin pořádají setkání, jehož cílem je ohlédnutí za dosavadní praxí i podrobné seznámení se službami, které tým může nabídnout.Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 18. listopadu | 14:00
  • Ukončení 18. listopadu | 15:00

Pořadatel

Odbor hlavní sestry FN Olomouc