Maturanti jedou na krev

Základní informace

Maturitak-2020

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek akce s názvem „Maturanti jedou na krev“ (dále jen „Akce“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“)

  1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem Akce je RPSC ideas s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, IČO: 28607368, DIČ: CZ28607368, zastoupená Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 44400 (dále jen „RPSC“ nebo „Pořadatel“).

  1. Doba trvání Akce

Akce probíhá v době od 9. března 2020 do 15. května 2020 (dále jen „Doba trvání Akce“).

  1. Komu je Akce určena

Do Akce se mohou zapojit všechny třídy středních škol na území města Olomouce (dále jen „Zájemce“).

  1. Účastníci Akce

K zapojení do Akce Zájemce musí předem kontaktovat Transfuzní oddělení, a to buď emailem - krevjedar@fnol.cz nebo telefonicky na telefonním čísle - 724 762 597 a domluvit si termín návštěvy (dále jen „Účastník Akce“). Možné termíny budou vždy pondělí až čtvrtek mezi 8:00 a 9:00 hod. Kapacita tříd je omezena.

Podmínkou účasti Akce je dostavení se alespoň 2/3 žáků ve třídě (tj. pokud má třída 30 žáků, musí se dostavit minimálně 20 žáků). Každá třída (i žák) se mohou dostavit pouze 1x.

Vhodnost dárců posoudí lékař Transfuzního Oddělení Fakultní nemocnice Olomouc (obecné podmínky pro vhodného dárce najdete na transfuzka.fnol.cz).

Třída musí přijít na testování společně. Všichni příchozí žáci budou testováni na možnost stát se dárcem krve. Kdo testem projde, zůstane na místě a daruje krev, následně obdrží omluvenku na celý den. Ostatní žáci se neprodleně vrátí do školy.

  1. Odměny a podmínky pro její přiznání

Po ukončení akce proběhne neveřejné losování a v Akci budou odměněny 3 třídy (dále jen „Odměna“). První vylosovaná třída získá Odměnu ve formě maturitního večírku – zajištění místa, nápojů a hudební produkce.
Druhá vylosovaná třída získá Odměnu v podobě dvouhodinového pronájmu laser areny v Olomouci.
Třetí vylosovaná třída získá jako Odměnu volný vstup na 1 filmové představení v Cinestar Olomouc

V rámci Akce může Účastník Akce získat pouze jednu Odměnu.

  1. Způsob a termíny připsání Odměn

Losování proběhne 18. května 2020 a vylosované třídy budeme k předání Odměny kontaktovat.

Odměny musí být vyzvednuty, resp. uplatněny do 30. června 2020, tedy i maturitní večírek musí proběhnout do 30. června 2020.

Na Odměnu či jiné plnění dle těchto pravidel není právní nárok.

  1. Informace účastníka Akce o zpracování osobních údajů

Pro účely Akce za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo a emailovou adresu.

Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Akce.

Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci. Bez poskytnutí osobních údajů není možné se Akce účastnit.

  1. Závěrečná ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.

Ze závažných důvodů a bez náhrady má Pořadatel právo Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že se změna vyhlásí na stránkách transfuzka.fnol.cz nebo FB Transfuzního oddělení. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách transfuzka.fnol.cz a všichni Účastníci Akce s nimi svou účastí v Akci vyslovují svůj bezvýhradný souhlas.

V případě dotazů ohledně akce (ne termínu návštěvy/odběru na TO), se obraťte na email info@rpsc.cz.

 

Termín konání

  • Zahájení 1. září | 00:00
  • Ukončení 31. října | 00:00

Místo konání