Nemocniční kaplani na střední Moravě - příklady dobré praxe

Základní informace

PROGRAM KONFERENCE

 • 8.30 – 9.00 PREZENCE
 • 9.00 – 9.15 zahájení, Mons. Jan GRAUBNER, arcibiskup olomoucký a prof. MUDr. Roman HAVLÍK Ph.D., ředitel FNOL
 • 9.15 – 10.30 DOPOLEDNÍ BLOK I.
  • 12 let duchovní péče a 7 let poradenství pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc
  • 9.15 – 9.35 Nemocniční kaplani – příklady dobré praxe
   Mgr. Petra STEJSKALOVÁ (FNOL)
  • 9.35 – 9.55 Poradna pro pozůstalé HOŘEC – zkušenosti a kazuistiky
   Mgr. Jana BŘEZINOVÁ (FNOL)
  • 9.55 – 10.20 Spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
  • Implementace tématu duchovní péče do výuky klinické etiky
   Mgr. Adéla LEMROVÁ (LF)
  • Spolupráce lékaře a nemocničního kaplana při výuce paliativní medicíny
   MUDr. Renata URBANOVÁ, PhD. (LF, FNOL)
  • Výsledky participace nemocničních kaplanů na výzkumu v oblasti duchovní péče
   PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., PhD. (JBV, KANK), PhDr. Mgr. Lubica JURÍČKOVÁ Ph.D. (LF), Doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina IVANOVÁ Ph.D. (LF, JBV)
 • 10.20 – 10.30 Diskuze
 • 10.30 – 10.50 Občerstvení
 • 10.50 – 12.20 DOPOLEDNÍ BLOK II.
  • 10.50 – 11.10 Situační téma: Nemocniční kaplani v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně v období pandemie Covid-19
   Mgr. Kamila SLABÁKOVÁ, Vít KADLČÍK
  • Stipendium NF Abakus: Duchovní potřeby v paliativní péči
  • 11.10 – 11.30 Analýza spirituálních hodnot v životních příbězích pacientů v závěru života
   PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., PhD. (JBV, KANK)
  • 11.30 – 11.50 Duchovní a náboženská oblast jako zdroj pomoci rodinného pečujícího
   ThLic. Václav TOMICZEK, PhD. (KANK)
  • 11.50 – 12.10 Kaplan - nedílná součást paliativního týmu
   MUDr., Bc. Michal HRNČIARIK (KANK)
 • 12.10 – 12.20 Diskuze
 • 13.30 – 15.00 ODPOLEDNÍ BLOK III.
  • Nemocniční kaplan v paliativní péči – praxe
  • 13.30 – 13.50 Spolupráce členů podpůrného a paliativního týmu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně
   MUDr. Barbara EHRLICHOVÁ, Vít KADLČÍK
  • 13.50 – 14.05 Možnosti péče kaplana o klienty v Mobilním hospici Caritas
   Mgr. Renata VIDRASOVÁ, DiS., Mgr. Jana BŘEZINOVÁ
  • 14.05 – 14.15 Úloha nemocničního kaplana v procesu zavádění paliativní péče do Domova pro seniory Tovačov
   Mgr. Lenka OLIVOVÁ, Mgr. Roman NEHERA
  • 14.15 – 14.30 Lépe vidět, profesionálně přispívat: Minulost, současnost a budoucnost rozvoje nemocničních kaplanů formou supervize
   Mgr. et Mgr. Martina FRIEDLOVÁ, Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ
 • 14.30 – 14.40 Diskuze
 • 14.45 Slovo na závěr… | Mons. Bohumír VITÁSEK
 • 15.00 Nabídka: Komentovaná prohlídka reprezentačních historických sálů Arcibiskupského paláce

Konferenční poplatek se neplatí.

Přihlašování do 12. 5. 2022 na www.jsmeblizkovam.czDokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

 • Zahájení 26. května | 09:00
 • Ukončení 26. května | 15:00

Místo konání

 • Arcibiskupství olomoucké (Wurmova 562/9, Olomouc)