Péče o žilní vstupy (říjen)

Základní informace

Kapacita kurzu je již naplněna. V nejbližších dnech vyhlásíme termíny na březen 2020.

Všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a radiologickým asistentům nabízí Fakultní nemocnice Olomouc možnost absolvovat kurz „Péče o žilní vstupy“, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz je rozdělen do čtyř odborných modulů. Bude probíhat v prostorách novostavby II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie.

 1. Odborný modul 1. 10. 2019
 2. Odborný modul 8. 10. 2019
 3. Odborný modul 15. 10. 2019
 4. Odborný modul 22. 10. 2019

Po ukončení certifikovaného kurzu „Péče o žilní vstupy“ je absolvent/ka kurzu je připraven/a:

 • Provádět bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči u pacientů s periferními a centrálními žilními vstupy s využitím doporučených postupů, pomocí dostupných materiálů.
 • Posoudit rizikové faktory a navrhnout intervence ošetřovatelských postupů k prevenci vzniku komplikací spojených s periferními a centrálními žilními katétry.
 • Zhodnotit účinnost intervencí u pacientů a navrhnout změnu plánu ošetřovatelské péče a koordinovat změny postupů v ošetřování žilních vstupů.
 • Provádět konzultační činnost v případě prevence komplikací nebo v případě vzniklých komplikací spojených se žilními vstupy.
 • Vytvářet standardní postupy péče o pacienta se žilními vstupy, včetně přípravy kontrolních kritérií.
 • Realizovat preventivní opatření a plán ošetřovatelské péče v souladu s nejnovějšími poznatky vědy.
 • Provádět hodnocení úrovně kvality dodržování preventivních postupů a ošetřovatelské péče o žilní vstupy.
 • Edukovat nelékařské zdravotnické pracovníky, pacienty, rodinu, pečující v ošetřovatelských technikách, v prevenci vzniku komplikací žilních vstupů.
 • Provádět sběr dat, analyzovat a pravidelně vyhodnocovat výskyt komplikací žilních vstupů.

Účastnický poplatek za kurz činí 3 900 Kč. V ceně je zahrnuto malé občerstvení. 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou 29. 10. 2019.

Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování všech všech odborných modulů.

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás!

Odborní lektoři certifikovaného kurzu FN Olomouc.

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Kolková, Odbor hlavní sestry – tel.: 731 688 861, email: Adela.Kolkova@fnol.cz.

Přihlašování přes webový formulář je určeno pouze pro externí zájemce o kurz, nikoliv pro zaměstnance FN Olomouc.Dokumenty

Termín konání

 • Zahájení 1. října | 00:00
 • Ukončení 22. října | 00:00

Místo konání

 • Fakultní nemocnice Olomouc

Pořadatel

Mgr. Adéla Kolková, Odbor hlavní sestry FN Olomouc