Přednáškový večer Centra asistované reprodukce FN Olomouc

Základní informace

Přednáškový večer Centra asistované reprodukce FN Olomouc u příležitosti 120. výročí Porodnicko-gynekologické kliniky.

Místo konání: Přednáškové sály II. interní kliniky FN Olomouc

Program:

  • 16.00 – 16.10 Úvodní slovo, prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  • 16.10 – 16.25 Historie a tradice léčby neplodnosti ve FN Olomouc, MUDr. Jan Vodička
  • 16.25 – 16.40 Opakované implantační selhávání, MUDr. Veronika Lattová
  • 16.40 – 17.00 Monitoring embryonálního vývoje, Mgr. Veronika Hončová
  • 17.00 – 17.20 Biomer, doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
  • 17.20 – 17.40 Význam molekulárně genetického testování genu PTPN11 v prenatální diagnostice, Mgr. Zuzana Čapková

Po skončení odborného programu pro zájemce prohlídka pracoviště.

Občerstvení zajištěno.

Po skončení odborného programu pro zájemce prohlídka pracoviště.

Akce je zařazena do centrálního registru akcí ČLK a bude ohodnocena kredity v Systému celoživotního vzdělávání lékařů. Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP.č.16Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 18. září | 16:00
  • Ukončení 18. září | 19:00

Pořadatel

Fakultní nemocnice Olomouc