Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Základní informace

Další přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci se uskuteční ve středu 16. 10. od 16 hodin v malé pravé posluchárně Teoretických ústavů LF UP v Olomouci (Hněvotínská 3). Přednášky odborníků z I. chirurgickou klinikou LF UP a FN Olomouc se zaměří onkochirurgickou problematiku.

Program:

  • Kombinované dvoudutinové resekční výkony pro karcinom jícnu, Aujeský R., Neoral Č., Vrba R., Stašek M.
  • Mesotheliom plic a HITHOC, Szkorupa M., Chudáček J., Hanuliak J., Neoral Č., Kolek V., Melichar B.
  • Vzácné nádory dutiny břišní a HIPEC, Klos D., Neoral Č.
  • Význam extenzivní lymfadenektomie a cévní resekce u karcinomu pankreatu, Loveček M., Skalický P., Jeřábková J.
  • Kombinované resekční a rekonstrukční výkony dutiny hrudní a břišní (plastik), Stehlík D., Szkorupa M., Zálešák B., Chudáček J.

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

 Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 16. října | 16:00
  • Ukončení 16. října | 18:00

Místo konání

  • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP