Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Základní informace

 

Další přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci, tentokrát pod vedením lékařů Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FNOL a LF UP v Olomouci.

Koordinátor: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

  • Péče o nemocné po transplantaci plic - Jakubec P, Žurková M, Kufa J, Hajdová L, Genzor S, Kolek V.
  • Imunoterapie karcinomu plic proč, komu, kdy - Kultan J, Žarnayová L, Rozsívalová D, Fischer O, Kolek V.
  • Exacerbace CHOPN – vážná hrozba - Hajdová L, Jakubec P, Kolek V, Zatloukal J.
  • Biologická léčba bronchiálního astmatu - Voláková E, Zatloukal J.
  • Plicní fibróza včera, dnes a zítra - Žurková M, Lošťáková V, Hajdová L, Kolek V, Kriegová E.
  • Novinky léčby syndromu spánkové apnoe - Sova M, Genzor S.

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

 Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 4. prosince | 16:00
  • Ukončení 4. prosince | 18:00

Místo konání

  • Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc