Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Základní informace

Další přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci pod vedením Traumatologické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

„100 let od narození prof. MUDr. Eduarda Wondráka, CSc."

Koordinátor: doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Program:

  • Traumatologická klinika FN Olomouc – první 2 roky existence, Čižmář I.
  • prof. Wondrák a jeho doba, Maňák P.
  • Zlomeniny patní kosti – od minulosti po současnost, Dospěl I., Vinter R.
  • Perilunátní luxační poranění karpu – jaké funkční výsledky můžeme očekávat, Korpa P., Dráč P.
  • Pomáháme lidem jejich vlastní silou…, Čižmář I.

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

Eduard WONDRÁK
* 27. 10. 1919, Žatec
† 10. 4. 1996, OlomoucDokumenty

Termín konání

  • Zahájení 13. listopadu | 16:00
  • Ukončení 13. listopadu | 18:00

Místo konání

  • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP