Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Základní informace

Přednáškový večer konaný na počest životního jubilea prof. MUDr. Jiřího Ehrmanna, CSc., významného českého hepatologa, emeritního přednosty II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

GARANT

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP v Olomouci, předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

PROGRAM

Úvod | doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Nealkoholová tuková choroba jater | prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

TIPS | MUDr. Vojtěch Prášil, doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D, prof. MUDr. Martin Kocher, Ph.D., Radiologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci


Hepatitida C | MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D., II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc a LF UP v OlomouciDokumenty

Termín konání

  • Zahájení 23. září | 16:00
  • Ukončení 23. září | 19:00

Místo konání

  • přednáškové místnosti II. interní kliniky–gastroenterologické a geriatrické

Pořadatel

Spolek lékařů v Olomouci