Schizofrenie

Základní informace

Klinika psychiatrie LF UP v Olomouci a FN Olomouc pořádají regionální odborný seminář 

Schizofrenie

Program:

  • Lurasidon – nové antipsychotikum na scéně (10+5 min), Mgr. Iveta Rigóová (Angelini)
  • Etioaptogeneze schizofrenie (20+5 min), prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (PSY FNOL)
  • Přehled současných možností léčby (20+5 min), Sandra Matějková (PSY FNOL)
  • Průběh a prognóza schizofrenie (20+5 min) Kristýna Vrbová, Ph.D. (PSY FNOL)

Seminář bude ohodnocen 2 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Odborný garant:

Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
prim. MUDr. Aleš Grambal, Ph.D. 

Semináře se konají každý třetí čtvrtek v měsíci od 14.00 do 15.30, v posluchárně Kliniky psychiatrie FN Olomouc. Harmonogram seminářů, obsah a případné změn jsou k dispozici ZDE. Semináře PK jsou zařazeny v centrálním registru akcí ČLK (vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.). Na seminář zveme všechny zájemce z odborné veřejnosti.Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 20. února | 14:00
  • Ukončení 20. února | 15:30

Místo konání

  • Posluchárna Kliniky psychiatrie FN Olomouc

Pořadatel

Klinika psychiatrie FN Olomouc