Seminář Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci

Základní informace

 

Postinfekční a autoimunitní parkinsonismus

Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., FEAN, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

 

  • Klinické semináře se konají v posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí), začátek vždy ve 14.00 hodin; není-li na pozvánce uvedeno jinak.
  • Pravidelné radiologické vizity se konají každou středu ve 13.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), možnost konzultace vlastních nálezů formou digitálních nebo klasických snímků. V případě zájmu kontaktujte, prosím, organizátory seminářů na uvedených číslech nebo e-mailu.
  • Pravidelné EEG a epileptologické semináře se konají každý čtvrtek ve 14.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), po předchozí domluvě možnost konzultace vlastních EEG nálezů. 


Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 19. října | 14:00
  • Ukončení 19. října | 16:00

Místo konání

  • Posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí)

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci