Srdce a sport | ON-LINE konference

Základní informace

PROGRAM

BLOK 1: PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY ZE SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE

15:30 Zahájení konference a úvodní slovo 
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, FN Olomouc) a MUDr. Bogna Jiravská Godula (CSK Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, Poliklinika AGEL Ostrava)

15:45 Zpráva o stavu sportovní kardiologie v ČR, plány oboru do budoucna
doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. (Centrum sportovní kardiologie, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK)

16:00 Terapeutická výjimka - co to je, kdy, kde, jak a proč o ni žádat
MUDr. Jiří Dostal CSM Praha, MUDr. Jiří Neumann (Antidopingový výbor - komise pro terapeutické výjimky)

16:20 To nejnovější ze sportovní kardiologie, co by Vám nemělo uniknout
MUDr. Otakar Jiravský (CSK Nemocnice Agel Třinec-Podlesí)

16:40 Kardiogenetika ve sportovní medicíně
MUDr. Terézia Tavačová (Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole)

17:15 | BLOK 2: PĚT KRÁSNÝCH KAZUISTIK ZE SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE V ŠESTI MINUTÁCH

 • Kazuistika z CSK Olomouc | „Není lajna, jako lajna“
  MUDr. Jaromír Ožana
 • Kazuistika z CSK Praha VFN | „Kdy ARVD není ARVD“
  MUDr. Agáta Jeníšová
 • Kazuistika s CSM Praha | „Oválné okénko profesionálního cyklisty“
  Vojtěch Hačecký
 • Kazuistika z FN Motol | „Ne tak rychle!“
  MUDr. Kryštof Slabý
 • Kazuistika z CSK NPO Třinec | „Tenhle most nevede nikam“
  MUDr. Petra Pešová

Před šestou hodinou závěrečná slova organizátorů.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu CLK č. 16 a ohodnocena kreditními body.

Při nepříznivé epidemiologické situaci proběhne akce on-line.Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

 • Zahájení 28. dubna | 15:30
 • Ukončení 28. dubna | 18:10

Místo konání

 • Velká posluchárna, Teoretické ústavy LF UP v Olomouci

Pořadatel

Marcela Šimandlová