Vybraná psychiatrická témata s přesahem do jiných specializací

Základní informace

Klinika psychiatrie LF UP v Olomouci a FN Olomouc pořádá regionální odborný seminář

Vybraná psychiatrická témata s přesahem do jiných specializací

Program:

  1. doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. (PSY FNOL):
    Katatonie – její postavení v současné psychiatrii (25 + 5min.)
  2. MUDr. Tomáš Kilián (PSY FNOL):
    Sexuální deviace (55 + 5 min.) 

Seminář bude ohodnocen 2 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Odborný garant: Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
prim. MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.

Semináře se konají každý třetí čtvrtek v měsíci od 14.00 do 15.30, v posluchárně Kliniky psychiatrie FN Olomouc. Harmonogram seminářů, obsah a případné změn jsou k dispozici na stránkách kliniky. Semináře PK jsou zařazeny v centrálním registru akcí ČLK (vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.). Na seminář zveme všechny zájemce z odborné veřejnosti.

Termín konání

  • Zahájení 23. ledna | 14:00
  • Ukončení 23. ledna | 15:30

Místo konání

  • I.P. Pavlova 185/6, Olomouc