Využití optického mapovaní pro detekci strukturních variant u hematoonkologických onemocnění

Základní informace

Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
Česká imunologická společnost
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii

si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku:

Využití optického mapovaní pro detekci strukturních variant u hematoonkologických onemocnění

Fillerová R., Petráčková A., Minařík J., Mikulková Z., Balcárková J., Turcsanyi P., Pika T., Gajdoš P., Běhálek M., Papajík T., Kriegová E.

Seminář se uskuteční dne 14.10.2019 ve 14:00 v seminární místnosti Ústavu imunologie LF UP a FN (4. patro budova Teoretické ústavy LF UP), areál Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

Termín konání

  • Zahájení 14. října | 14:00
  • Ukončení 14. října | 16:00

Místo konání

  • 49.586450, 17.236632

Pořadatel

Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc