XXVIII. Petřivalského Rapantovy dny

Základní informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce jsme museli kvůli epidemii Sars-CoV-2 dokonce dvakrát zrušit XXVIII. česko-slovenský kongres Petřivalského Rapantovy dny. Vzhledem k lepšící se epidemiologické situaci jsme natolik naplněni optimismem, že kongres opět intenzivně připravujeme. Věříme, že napotřetí se nám již poštěstí setkat se osobně. 

Kongres plánujeme na 9. a 10. září 2021, přičemž letos pouze lékařskou sekci. O termínech registrace a místě konání vás budeme informovat. Na tyto stránky budeme postupně přidávat informace včetně programu.

Těšíme se s vámi na viděnou.

Za organizační výbor

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
emeritní přednosta I. chirurgické kliniky
FN Olomouc a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Pověřen vedením I. chirurgické kliniky
FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 

Podrobné informace o kongresu najdete na rapant.fnol.cz. Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 9. září | 08:00
  • Ukončení 10. září | 12:30

Místo konání