Kariéra ve FN Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je součástí páteřní sítě českých nemocnic nejvyššího typu, patří k prestižním českým pracovištím v oblasti poskytování léčebné péče, ale rovněž v oblasti vědy a výzkumu. S více než třemi tisíci zaměstnanci je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji.

Cílem naší organizace je neustálé zvyšování kvality péče o naše pacienty. Klademe tedy vysoké nároky na pracovní nasazení a také na zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců. Za to jim nabízíme celou řadu zaměstnaneckých výhod, velmi dobré finanční ohodnocení, staráme se o jejich další odborný růst a snažíme se jim vycházet vstříc v mnoha dalších ohledech.

Výběrová řízení

Uchazeči o zaměstnání jsou do FNOL na vypsané volné pozice přijímáni většinou na základě vyhodnocení jednotlivých žádostí o přijetí, na některé zejména vedoucí pozice pak na základě výběrového řízení.

Volná místa

Zasláním vašeho životopisu a žádosti o přijetí běžnou poštou na adresu Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc nebo e-mailem na adresu pro@fnol.cz nám dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních dat a také k jejich uchování v naší personální databázi. Tento souhlas je platný až do jeho odvolání. Současně tím také potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. Více informací můžete získat také na Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FNOL na telefonním čísle 588 443 137. Při zpracování vašeho životopisu můžete využít formulář ve formě europass, který najdete zde.

Výběrové řízení na rezidenční místa

Absolventský program

Podrobnější informace k absolventskému programu FN Olomouc a LF UP v Olomouci pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2019 / 2020 najdete zde.

Aktuálně hledáme zaměstnance na tyto pozice:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU