Contact List

Head of the Department of Science and Clinical Research:

prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc.
Phone No.: +420 588 443 400
E-mail: petr.kanovsky@fnol.cz

Lead Coordinator:

Bc. Radka Sedláčková
Phone No.: +420 588 443 829
E-mail: radka.sedlackova@fnol.cz

Administrator:

Gabriela Tichá
Phone No.: +420 588 443 829
E-mail: gabriela.ticha@fnol.cz

Legal Department:

Mgr. Sabina Procházková
Phone No.: +420 588 442 229
Mobile: +420 602 752 302
E-mail: sabina.prochazkova@fnol.cz

Mgr. Zuzana Tomčíková
Phone No.: +420 588 443 767
E-mail: zuzana.tomcikova@fnol.cz

Economic Department:

Ing. Eva Čečotková
Phone No.: +420 588 442 204
E-mail: eva.cecotkova@fnol.cz

Hospital Pharmacy:

Mgr. Jan Orolin, Ph.D.
Phone No.: +420 588 444 380
E-mail: jan.orolin@fnol.cz

Study Coordinators:

Department

Name

E-mail

Phone No.

Department

of Internal Medicine I.

Ing. Eva Součková

Mgr. Irena Opavská

eva.souckova@fnol.cz

irena.opavska@fnol.cz

+420 588 44 3716

+420 588 44 3716

Department

of Internal Medicine II.

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

Department

of Internal Medicine III.

Zlatuše Polesová

zlatuse.polesova@fnol.cz

+420 588 44 4162

Department

of Hemato-Oncology

Mgr. Kateřina Černocká

katerina.cernocka@fnol.cz

+420 588 44 3395

Iveta Slánská, Dis.

iveta.slanska@fnol.cz

+420 588 44 3395

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.

vaclav.kajaba@fnol.cz

+420 588 44 2532

+420 588 44 4362

Ivana Marešová

ivana.maresova@fnol.cz

+420 588 44 4362

Kateřina Sičová

katerina.sicova@fnol.cz

+420 588 44 4362

Department of Neurology

Mgr. Veronika Kubíčková

zuzana.kuliskova@fnol.cz

+420 588 44 3413

Department of Oncology

Bc. Marie Vysloužilová

marie.vyslouzilova@fnol.cz

+420 588 44 3895

Bc. Petra Jašková

petra.jaskova@fnol.cz

+420 588 44 3897

Bc. Magda Šimková, DiS.

magda.simkova@fnol.cz

+420 588 44 3895

Mgr. Daniela Šimková

daniela.simkova@fnol.cz

+420 588 44 3897

Department of Tuberculosis

and Respiratory Diseases

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

Department of Allergies

and Clinical Immunology

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

Department of Urology

Bc. Barbora Mrakavová

barbora.mrakavova@fnol.cz

 

Others

Bc. Radka Sedláčková

radka.sedlackova@fnol.cz

+420 588 44 3829

kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU