I. interna

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející koordinár
RIVAROXHFA3001 léčba ke snížení rizika výskytu kardiovaskulárních chorob u pacientů s chronickým selháním srdce a ischemickou chorobou srdeční NE   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
A1481324 léčba nemocných s plicní hypertenzí   ano doc.MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
BAY 59-7939 léčba zaměřená na prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou periferních tepen ano   MUDr. Markéta Kaletová Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
APD811-007    klinické hodnocení přípravku APD811, orálního agonisty prostacyklinového receptoru, fáze II., s paralelními skupinami, placebem kontrolované u pacientů s plicní arteriální hypertenzí ano   doc.MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
CLCZ696B2401 klinické hodnocení paralelních skupin porovnávající léčbu přípravkem LCZ696, zahájenou před propuštěním a po propuštění, u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí, hospitalizovaných pro akutní dekompenzované srdeční selhání (ADHF), fáze IV NE   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
BIO|GUARD-MI    klinické hodnocení s parelelní skupinou poskytující kontinuální monitoraci srdečního rytmu s včasnou detekcí arytmií u pacientů po AIM se zachovanou funkcí levé komory   ano prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
633765 prospektivní randomizované klinické hodnocení srovnávající účinnou látku polypill se standardní léčebnou strategií u starší populace, po proběhlém infarktu myokardu   ano prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
CVP-1627-01 klinické hodnocení zabývající se bezpečností a účinností zdravotnického prostředku s označením CE, Carillon® Mitral Contour System® u pacientů s poruchami srdečního rytmu.  ano   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
Bio-Stream.HF pozorování běžné klinické péče u pacientů s implantovaným CRT přístroj od firmy Biotronik ano   MUDr. Vlastimil Doupal Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
EX9536 4388 -  SELECT KH srovnávající semaglutid 2,4 mg se semaglutidovým placebem podávaným (subkutánně) s.c. jednou týdně u subjektů s kardiovaskulárním onemocněním a nadváhou nebo obezitou ano   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MBA Mgr. Irena Opavská      Ing. Eva Součková
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU