Hemato-onkologie

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející Koordinátor
OMB 112517 Chronická lymfocytární luekémie  (ne-Hodgkinský lymfom) ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
G028667 Chronická lymfocytární luekémie  (ne-Hodgkinský lymfom) ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
AV 001 Chronická myeloidní leukémie ano   Prof. MUDr. Faber Edgar, CSc. Ivana Marešová
AP24534-15-303 Chronická myeloidní leukémie ano   Prof. MUDr. Indrák Karel, Dr.Sc. Ivana Marešová
ACE-CL-309 Chronická lymfocytární leukemie ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
BGB-3111-304 Chronická lymfocytární leukémie/Lymfom z malých lymfocytů   ano prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
PCYC-1143-CA Lymfom plášťových buněk   ano doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. Ivana Marešová
AZA MDS 003 Myelodysplastický syndrom - pro pacienty závislé na transfúzích ano   Doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD. Kateřina Sičová
ALX0681-C302 Trombotická trombocytopenická purpura (získaná) - následná studie pro pac. ze studie ALX0681-C301 ano   MUDr. Antonín Hluší, PhD. Kateřina Sičová
Daunodouble Akutní myeloidní leukemie   ano doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
AC220-A-U302 Akutní myeloidní leukemie   ano doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
GO39942 Velkobuněčný difúzní B-lymfom   ano doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. Kateřina Sičová
PRAN 16-52 Akutní myeloidní leukemie   ano doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
CC-5013-DLC-002 Robust Ne-hodgkinský lymfom   ano Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
C25006 Millenium Ne-hodgkinský lymfom   ano doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
MOR208C203 Morphosys Ne-hodgkinský lymfom ano   prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
LYMRIT 37-01  Paradigme Ne-hodgkinský lymfom   ano Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
OP-103 Ocean mnohočetný myelom   ano doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
OP-107 Bridge mnohočetný myelom   ano doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
IKEMA EFC15246 mnohočetný myelom ano   MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU