Dětská

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející koordinátor
LAL-CL02 Deficit lyposomální kyselé lipázy ano   MUDr. Vratislav Smolka Ing. Eva Součková
20101221 Autoimunitní trombocytemie   ano prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Ing. Eva Součková
72746 Deficit pyruvatkinázy   ano prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Ing. Eva Součková
P11-292 Crohnova choroba ano   MUDr. Eva Karásková Ing. Eva Součková
M11-290 Ulcerozní kolitida ano   MUDr. Eva Karásková Ing. Eva Součková
BI1160.106 Žilní tromboembolická nemoc   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
BI1160.108 Žilní tromboembolická nemoc   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
BI1321,7 Léčba pacientů užívajících dabigatran etexilát   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU