Dětská

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející koordinátor
LAL-CL02 Deficit lyposomální kyselé lipázy ano   MUDr. Vratislav Smolka Ing. Eva Součková
P11-292 Crohnova choroba   ano MUDr. Eva Karásková Ing. Eva Součková
BI1160.106 Žilní tromboembolická nemoc   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
BI1160.108 Žilní tromboembolická nemoc   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
BI1321.7 Léčba pacientů užívajících dabigatran etexilát pro léčbu a sekundární prevenci žilní tromboembolie   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
AG348-C-008 deficit PK   ano prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Ing. Eva Součková
ALX-LALD-501 deficit lysozomální kyselé lipázy   ano MUDr. Vratislav Smolka Ing. Eva Součková
IntReALLHR 2010 akutní lymfoblastická leukémie   ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
Pediatric Relapsed AML 2010/01 akutní myeloidní leukémie    ano MUDr. Zbyněk Novák Ing. Eva Součková
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU