Plicní

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející Koordinátor
MK-3475-010 léčba pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic  ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
201956 léčba pacientů s astma ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MK-3475-042 léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic v první linii, PDL1+ ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
SLU01 léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic v první linii ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
CA209-227 léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic v první linii, PDL1+, PDL- ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
1199.93 léčba pacientů s neresektovatelným maligním pleurálním mezoteliomem ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
1199.227 léčba pacientů s idiopatickou plicní fibrózou ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
D3251C00003 léčba pacientů se střední až těžkou CHOPN ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
D419QC00001 léčba pacientů s malobuněčným karcinomem plic v I. Linii ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
B_7461006 První linie léčby u pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MK-3475-091 Léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomeme plic v ranném stádiu po resekci a dokončení standartní adjuvantní terapie   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
EMR100070-005 První linie léčby recidivy nebo IV. Stadia nemalobuněčného karcinomu plic s PD-L1+   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MA39189 léčba pacientů s neklasifikatelnou idiopatickou plicní fibrozou   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU