Plicní

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející Koordinátor
MK-3475-010 léčba pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic  ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MK-3475-042 léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic v první linii, PDL1+ ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
SLU01 léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic v první linii ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
D419QC00001 léčba pacientů s malobuněčným karcinomem plic v I. Linii ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
B_7461006 První linie léčby u pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MK-3475-091 Léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomeme plic v ranném stádiu po resekci a dokončení standartní adjuvantní terapie   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MA39189 léčba pacientů s neklasifikatelnou idiopatickou plicní fibrozou ano   Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
MO29872 Léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomeme plic,pro které není vhodná léčba s platinou   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
203PF203 léčba pacientů s idiopatickou plicní fibrózou   ano Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc Bc. Kamila Myšíková
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU