III. interna

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející
CCX 16810 vaskulitida ano   prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
PMR-EC-1213  transplantace ledvin   ano prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
FIGARO 17530 prevence kardiovaskulárních příhod u diabetické nefropatie   ano doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
FIDELIO 16244 léčba diabetické nefropatie   ano doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
CL010_168 vaskulitida   ano prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU