III. interna

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející
PMR-EC-1213  transplantace ledvin     prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
FIGARO 17530 prevence kardiovaskulárních příhod u diabetické nefropatie ano    doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
FIDELIO 16244 léčba diabetické nefropatie ano    doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
CL010_168 vaskulitida ano    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
506-MA1002 transplantace ledvin  12 chorus ADDRESS asi 8 chorus ADDRESS doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
NEF-301 imunoglobulin A nefropatie   ano MUDr. Miroslav Hrubý 
CL011_140 fokální segmentální glomeruloskleróza    ano prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

 

kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU