Kardiochirurgie

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející
BAY 59-7939/15786 Rivaroxaban pro prevenci závažných kardiovaskulárních příhod v CAD nebo PAD (COMPASS) ano   MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU