Urologie

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející koordinátor
191622-137 léčba močové inkontinence způsobené hyperaktivitou detruzoru u pacientů ve věku 12 až 17 let ano   doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.  Bc. Barbora Mrakavová
56021927PCR3002 pacienti s metastatickým, hormonálně citlivým karcinomem prostaty s malým počtem metastáz ano   doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.  Bc. Barbora Mrakavová
ICON/3104007 Aramis  pacienti s nemetastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty    ano doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.  Bc. Barbora Mrakavová
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU