Kontakty

Vedoucí oddělení vědy a výzkumu:

prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc.
tel.: +420 588 443 400
e-mail: petr.kanovsky@fnol.cz

Zástupce vedoucího koordinátora:

Bc. Radka Sedláčková
tel.: +420 588 443 829
e-mail: radka.sedlackova@fnol.cz

Administrátor:

Gabriela Tichá
tel.: +420 588 443 829
e-mail: gabriela.ticha@fnol.cz

Právní odbor:

Mgr. Sabina Procházková
tel.: +420 588 442 229
mobil: +420 602 752 302
e-mail: sabina.prochazkova@fnol.cz

Mgr. Zuzana Tomčíková
tel.: +420 588 443 767
e-mail: zuzana.tomcikova@fnol.cz

Ekonomické oddělení:

Ing. Eva Čečotková
tel.: +420 588 442 204
e-mail: eva.cecotkova@fnol.cz

Lékárna:

Mgr. Jan Orolin, Ph.D.
tel.: +420 588 444 380
e-mail: jan.orolin@fnol.cz


Studijní koordinátoři:

Pracoviště

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

I. interní klinika

Ing. Eva Součková

Bc. Irena Opavská

eva.souckova@fnol.cz

irena.opavska@fnol.cz

+420 588 44 3716

+420 588 44 3716

II. interní klinika

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

III. interní klinika

Zlatuše Polesová

zlatuse.polesova@fnol.cz

+420 588 44 4162

Hemato-onkologická klinika

Mgr. Kateřina Černocká

katerina.cernocka@fnol.cz

+420 588 44 3395

Iveta Slánská, Dis.

iveta.slanska@fnol.cz

+420 588 44 3395

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.

vaclav.kajaba@fnol.cz

+420 588 44 2532

+420 588 44 4362

Ivana Marešová

ivana.maresova@fnol.cz

+420 588 44 4362

Kateřina Sičová

katerina.sicova@fnol.cz

+420 588 44 4362

Bc. Barbora Mrakavová

barbora.mrakavova@fnol.cz

+420 588 44 3413

Neurologická klinika

Mgr. Renata Lamačová

renata.lamacova@fnol.cz

+420 588 444 941

Onkologická klinika

Ing. Pavla Picková

pavla.pickova@fnol.cz

+420 588 44 3895

Bc. Petra Jašková

petra.jaskova@fnol.cz

+420 588 44 3897

Bc. Magda Šimková, DiS.

magda.simkova@fnol.cz

+420 588 44 3895

Mgr. Daniela Santos Costa

ddaniela.santoscosta@fnol.cz

+420 588 44 3897

Klinika plicních nemocí

a tuberkulózy

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Bc. Kamila Myšíková

kamila.mysikova@fnol.cz

+420 588 44 4659

Urologická klinika        

Bc. Barbora Mrakavová

barbora.mrakavova@fnol.cz

+420 588 44 3413

Ostatní kliniky

Bc. Radka Sedláčková

radka.sedlackova@fnol.cz

+420 588 44 3829

kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU