Základní informace pro zadavatele

Klinické hodnocení je možno realizovat na základě dvou samostatných dvoustranných smluv, přičemž jedna smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem a FNOL a druhá mezi zadavatelem a hlavním zkoušejícím (případně mezi zadavatelem a týmem KH).

Podnět k realizaci klinického hodnocení ve Fakultní nemocnici Olomouc (návrh dvoustranné smlouvy, protokol, případně další dokumenty) podává CRO nebo farmaceutická společnost prostřednictvím administrátora klinických hodnocení.

Následně budou administrátorem odeslány tyto dokumenty:

  • všeobecné informace
  • vzorová smlouva
  • formulář lékárny
  • další dokumenty nutné k internímu zpracování 
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU