Jakou péči poskytujeme

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je pracoviště, jehož činnost stojí na třech základních pilířích: zdravotnickém, vědecko- výzkumném a výukovém.

Je poskytována komplexní diagnosticko- léčebná péče v celém rozsahu oboru včetně dětské otorinolaryngologie, foniatrie a otoneurologie. Disponuje specializovanými poradnami, které jsou uvedeny v sekci „jak se objednat“. Na pracovišti je prováděna operativa v plném rozsahu, od základních výkonů až po specializované, kam řadíme zejména onkochirurgické výkony u pacientů se zhoubnými novotvary hlavy a krku, endoskopické operace baze lební ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou a endoskopické zákroky v očnici ve spolupráci s oční klinikou.

Klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů, pořádá odborné semináře a je progresivně se rozvíjejícím vědeckým pracovištěm.

kontaktní adresa Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU