Jakou péči poskytujeme

  • Komplexní psychiatrické vyšetření a léčbu
  • Komplexní psychologické vyšetření a léčbu
  • Vyšetření a léčbu dětským psychologem
  • Vyšetření a léčbu specialistou na návykové nemoci
  • Ambulantní a lůžkovou péči při akutních a chronických psychických poruchách
  • Psychoterapii dynamickou a kognitivně behaviorální

 

kontaktní adresa Klinika psychiatrie

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU