Personál a kontakty

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
tel: 588 443 585 (2 513)
e-mail: Eliska.Sovova@fnol.cz

Bc. Věra Sekaninová

Úseková sestra:

Bc. Věra Sekaninová
tel.: 588 443 589 (3 587)
e-mail: sekaninv@fnol.cz

Sekretářka:

Kateřina Hřivnová
tel.: 588 443 589 (3 587)
e-mail: katerina.hrivnova@fnol.cz

Kartotéka, objednání pacientů:

Tel.: 588 445 389, 588 443 587

Lékaři kliniky:

Lékař

telefon

email

MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D.

588 444 574

jana.malincikova@fnol.cz

MUDr. Tereza Pokorná

588 443 590

tereza.pokorna@fnol.cz

MUDr. Oldřich Masný

588 443 589

oldrich.masny@fnol.cz

MUDr. Markéta Kaletová

588 443 589

marketa.kaletova@fnol.cz

MUDr. Norbert Cibiček

588 443 586

norbert.cibicek2@fnol.cz

MUDr. Kateřina Erlebachová

588 443 588

katerina.erlebachova@fnol.cz

MUDr. Elena Vašíčková

588 443 588

elena.vasickova@fnol.cz

MUDr. Katarína Moravcová

588 443 590

katarina.moravcova@fnol.cz

MUDR. Markéta Sovová

588 443 590

marketa.sovova@fnol.cz

MUDr.  Jana Křivohlávková

588 443 588

 

MUDr. Lenka Ondrášková Špatná

588 443 588

 

MUDr. Pavla Macounová

588 443 588

 

Fyzioterapeut:

Mgr. Monika Mikulášková 588 444 568 monika.mikulaskova@fnol.cz
Mgr. Barbora Imrichová 588 443 919 barbora.imrichova@fnol.cz

Sestra:

Bc. Iva Hubáčková  588 443 586 iva.hubackova@fnol.cz
Bc. Denisa Hanelová 588 443 590 denisa.hanelova@fnol.cz
Kristýna Seidlová 588 443 587 kristyna.seidlova@fnol.cz
Věra Šveidlerová 588 443 589 vera.sveidlerova@fnol.cz
Olga Krestová 588 443 588 olga.krestova@fnol.cz

 

kontaktní adresa Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU