Jakou péči poskytujeme

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FNOL poskytuje komplexní péči v těchto oblastech: 

 • Provádíme posouzení zdravotní způsobilosti pro výkonostní /vrcholový sport dle platné vyhlášky 391/2013 Sb.
 • Spiroergometrie - stanovení maximální spotřeby kyslíku (VO2 max), stanovení anaerobního prahu, optimální tepové frekvence pro různé typy tréninku.
 • Handgrip- reakce kardiovaskulárního systému na statickou zátěž.
 • Zátěžové EKG – zátěžové vyšetření podle různých protokolů (maximální, submaximální, dvoustupňová zátěž). Monitorace tepové frekvence, krevního tlaku, EKG, výpočet VO2 max.
 • Spirometrie - vyšetření plicních funkcí, bronchospazmu po zátěži.
 • TK Holter - 24hodinové monitorování krevního tlaku v domácím prostředí, posouzení kompenzace tlaku během celého dne.
 • EKG Holter - 24hodinová monitorace EKG doma při běžné činnosti.
 • Somno check- vyšetření základních funkcí během spánku, vyšetření spánkové apnoe.
 • Echokardiografie u sportovců.
 • Analýza složení těla na přístroji BODYSTAT (%ATH, %tuku, bazální metabolismus).
 • Provádíme potvrzení přihlášek ke studiu v oborech se zaměřením na tělovýchovu a sport.
 • Dětská obezitologická ambulance.
 • Programy redukce hmotnosti dospělých (rozkliknout na program).
 • Vyšetření fyzioterapeutem včetně léčebné rehabilitace.
 • Konzultace nutričním terapeutem ve spolupráci s Oddělením léčebné výživy.
 • Vyšetření psychologem ve spolupráci s Oddělením psychologie
kontaktní adresa Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU