Klinika zubního lékařství je hezčí a navíc bezbariérová

26.10.2016

Bezbariérové toalety, výtah nebo vyhrazené parkovací stání zpříjemní hendikepovaným pacientům návštěvu Kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. Historicky cenná budova v centru Olomouce navíc prošla v minulých měsících kompletní rekonstrukcí obvodového pláště včetně výměny oken a dveří. Celkové náklady na stavební úpravy, které probíhaly půl roku za plného provozu kliniky, dosáhly částky bezmála 24 milionů korun, přičemž 10 milionů korun poskytlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a 14 milionů korun zaplatila nemocnice z vlastního rozpočtu.

„Naposledy byl obvodový plášť opravován takřka před čtyřiceti lety a vzhled budovy už byl opravdu nedůstojný. V posledních letech jsme několikrát jednali o tom, zda kliniku zubního lékařství nepřesuneme raději do areálu nemocnice a její prostory v blízkosti centra města nenabídneme k využití například magistrátu. Nakonec jsme se ale s ohledem na pacienty rozhodli, že kliniku v Palackého ulici ponecháme a podařilo se nám získat dotaci ministerstva zdravotnictví na nezbytné úpravy. Mysleli jsme při nich i na hendikepované pacienty, kteří dosud měli přístup do prostor více než sto let staré budovy značně komplikovaný,“ vysvětlil doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc.

Klinika ročně ošetří více než 41 tisíc pacientů, z toho přibližně 500 je tělesně postižených. „Pro imobilní pacienty jsme v rámci stavebních úprav vybudovali výtah ve dvorním traktu kliniky, kde mají rovněž vyhrazené parkovací stání. Lidé, kteří k nám přicházejí s tělesným hendikepem, mají také k dispozici bezbariérové toalety. Věříme, že pobyt na klinice, kam míří kvůli ošetření, pro ně nyní bude komfortnější,“ podotkl doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., přednosta Kliniky zubního lékařství FN Olomouc.

Budova byla postavena v letech 1910 až 1911 jako sídlo Finančního ředitelství podle projektu architekta Vladimíra Fischera. Byla součástí urbanistického konceptu, podle kterého mělo okolí Palackého ulice tvořit protiváhu Kostela sv. Mořice, a z tohoto plánu vycházela také architektura objektu vrcholící nárožní věží. „Fasády zdobí pozdně secesní dekor na historizujícím schématu průčelí. V roce 1979 proběhla oprava omítek obvodového pláště, při které byla vyměněna původní dřevěná dvojitá okna za okna z hliníkových  profilů a vyměněny byly i všechny masivní dřevěné vstupní dveře za hliníkové. Nyní jsme se při opravě pláště snažili postupovat velmi citlivě a vrátit této historicky cenné stavbě pokud možno její původní vzhled,“ uvedl Ing. Jaroslav Junek, investiční náměstek FN Olomouc.

V Palackého ulici sídlí stomatologie od roku 1960, dříve byla součástí nemocničního areálu na Tabulovém vrchu. Nynější Klinika zubního lékařství vznikla v roce 2004 sloučením I. a II. stomatologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice. V současné době má klinika více než stovku zaměstnanců - lékařů, sester a zubních techniků. Pracoviště disponuje 52 zubními soupravami a 15 simulátory pro výuku studentů, má k dispozici moderní vybavení, jako jsou dentální rentgenové přístroje včetně možnosti 3D zobrazení nebo dentální mikroskop. Významně se podílí na výuce studentů pětiletého studia Zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci kterého obor studuje v každém ročníku 100 studentů včetně 10 až 15 mediků studujících v anglickém jazyce.

Novinky
rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU