Dětská klinika

Dětská klinika

Pro pacienty

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v současné době 80 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku až po lůžka pro dospívající ve věku do 19 let. Současně je vyhrazeno na klinice 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob - některá lůžka systémem společné hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení nebo na pokoji maminek na šestém nadzemním podlaží stejné budovy.

Nadstandardní pokoje jsou zřízeny na Oddělení chirurgických oborů Dětské kliniky 28D, 28C a také na oddělení větších dětí 21A. Cena je 800 Kč/noc, pro děti zaměstnanců FN poskytujeme pobyt na tomto pokoji zdarma.

Informace pro rodiče - podrobněji k hospitalizaci

Vážení rodiče, na dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci je možné přijímat spolu s dítětem i maminku či jinou doprovázející osobu. Vzhledem k tomu, že budova kliniky byla postavena v době, kdy společný pobyt v nemocnici nebyl obvyklý, je počet pokojů pro matky s dítětem limitován. V některých případech může maminka spát na mateřském pokoji mimo oddělení. Přes den je potom na pokoji se svým dítětem, o které se stará obvyklým způsobem. V každém případě má ale hospitalizace akutně nemocného dítěte přednost před hospitalizací doprovázející osoby. Doporučujeme využívat i denního pobytu rodiče u dítěte – v těchto případech ovšem bez nároku na postel, stravu a pracovní neschopnost. O přijetí matky rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte, povahou onemocnění a volnou kapacitou lůžek pro doprovázející osoby. Na společný pokoj matky s dítětem jsou přednostně přijímány matky kojící a dále matky dětí, u kterých se předpokládá delší pobyt v nemocnici nebo matky chronicky nemocných dětí, které jsou přijaty k zácviku ve speciální péči.

Během hospitalizace na Dětské klinice je nutné dodržovat následující pravidla pobytu vycházející z právních předpisů a Provozního řádu FN v Olomouci:

 1. Doprovázející osoba je přijata k hospitalizaci ve FNOL vzhledem k potřebám svého dítěte, proto se o něj stará v plném rozsahu základní péče a dle pokynů ošetřujícího personálu. Je s dítětem v neustálém kontaktu.
 2. Dodržuje režim oddělení.
 3. Přestože při ošetřování je faktická odpovědnost za dítě na doprovázející osobě m právní odpovědnost za matku a dítě nese personál Dětské kliniky a FNOL. Proto se požaduje od maminek plné respektování pokynů ošetřujícího personálu.
 4. Během hospitalizace je možné se, po domluvě a se souhlasem ošetřujícího personálu pohybovat na vycházce mimo dětskou kliniku, ale vždy jen v areálu nemocnice ..V případě opuštění areálu FNOL je hospitalizovaná osoba automaticky propuštěna z hospitalizace a nemocnice za ni nenese žádnou právní odpovědnost.
 5. Dítě může opustit areál FNOL jen v případě oficiální propustky nebo po propuštění z hospitalizace. V obou případech přebírají rodiče za dítě právní odpovědnost.
 6. Dětská klinika je současně i výukovým pracovištěm LF UP Olomouc. Žádáme Vás tímto o případné umožnění vyšetření Vašeho dítěte studenty medicíny. Tato vyšetření jsou prováděna pod dohledem lékaře, nejsou prováděny odborné výkony a studenti nerozhodují o postupu léčby.
 7. Návštěvy probíhají během celého dne s výjimkou oddělení intenzivní péče , kde jsou návštěvy po domluvě s lékařem.
 8. V období epidemie infekčních onemocnění se může režim návštěv změnit!
 9. Návštěvy dalších rodinných příslušníků na oddělení omezte, prosím, na minimum (otec dítěte) a v jiných případech jen mimo oddělení, ale vždy jen po domluvě s personálem daného oddělení.
 10. Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let věku je bez poplatku. (hradí příslušná zdravotní pojišťovna). Při hospitalizace doprovodu dítěte nad 6 let věku je účtován poplatek dle platného sazebníku FNOL. V tomto případě není nárok na vystavení pracovní neschopnosti. V indikovaných případech je po vyžádání souhlasu příslušné zdravotní pojišťovny (vážně handicapované děti) hospitalizace doprovodu dětí nad 6 let hrazena příslušnou ZP. Je tedy pro rodiče bez poplatku.
 11. Dle příkazu ředitele č. 6/2003 je zakázáno kouření ve všech prostorách kliniky a okolí. Místa určená ke kouření jsou v areálu FN vyhrazena a řádně označena.

Informace o zdravotním stavu malého pacienta poskytuje ošetřující lékař telefonicky každý den po vizitě, obvykle tedy po 10. hodině. V případě hospitalizace jednoho z rodičů jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány při vizitě, podle stavu dítěte rovněž individuálně v průběhu dne. Na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (akutní stavy) jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány vždy jednomu z rodičů podle domluvy s lékařem.

Smích je velkým pomocníkem, zvlášť v situacích, kdy je potřeba zmírnit stres, potlačit úzkost a odbourat strach. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení může všechny tyto negativní projevy zahrnovat, a to především u dětských pacientů. Posláním speciálně vyškolených Zdravotních klaunů, s nimiž Dětská klinika FN Olomouc spolupracuje dlouhodobě, je tvořit uvolněné prostředí, přinášet humor, radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Pomáhají odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Přispívají tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

Kromě osobních návštěv zdravotnických pracovišť nabízí Zdravotní klaun, o. p. s. jako doplňkový program pro smutné a osamělé dětské pacienty online program Virtuální klauniády. Půlhodinová klauniáda je bezplatná a rodiče si ji mohou rezervovat jednoduchým způsobem na webových stránkách. Pacienti i personál si také můžou zlepšit náladu při sledování klaunů v krátkých videích (pohádky, písničky, scénky) na videokanálu Smích on-line.

 

 

 

Kde nás najdete - Dětská klinika

Lůžková oddělení
Ambulance
Orientrační plán areálu FNOL