Hemato-onkologická klinika

Hemato-onkologická klinika

Výuka

Hemato-onkologická klinika se podílí na teoretické i praktické výuce našich i zahraničních studentů magisterského studia oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci.  V rámci postgraduální výuky lékařů se podílíme na zajištění doktorského studijního programu v oborech interní medicíny a onkologie. Na Fakultě zdravotních věd (FZV UP) zajišťujeme praktickou a teoretickou výuku studentů v bakalářských studijních programech všeobecná sestra, ošetřovatelství a zdravotní laborant. Pedagogičtí pracovníci kliniky vyučují ročně více než 500 hodin v předmětech Hematologie, Hemato-onkologie, Vnitřní lékařství, General Medicine, Moderní diagnostika a léčba leukemií a lymfomů, Transplantace krvetvorných buněk, Cytogenetika a molekulární cytogenetika, Aktuální problémy v hemostáze a Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii. Při výuce používáme nejmodernější metody včetně e-learningu a virtuální mikroskopie, jejichž rozvoj byl podpořen grantem z Evropských sociálních fondů. Dále individuálně vedeme studenty magisterského programu Všeobecné lékařství při práci v rámci Studentské vědecké odborné činnosti. Další údaje o výuce na naší klinice a pedagogických zaměstnancích jsou k dispozici na stránkách LF UP v Olomouci http://www.upol.cz/fakulty/lf/aktuality-lf/ a FZV UP v Olomouci http://www.upol.cz/fakulty/fzv/aktuality-fzv/

Kde nás najdete - Hemato-onkologická klinika

Lůžkové oddělení
Ambulance
Orientrační plán areálu FNOL