I. chirurgická klinika

I. chirurgická klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ 

Všechna pracoviště I. chirurgické kliniky fungují bez omezení.

Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím v okolí budovy D je v současnosti omezen průchod na lůžková oddělení kliniky z důvodu uzavření hlavního vstupu a většiny přístupových cest k budově D ve směru od parkoviště P1. Předpokládaný termín znovuotevření hlavního vstupu je 20. září 2022. Předpokládaný termín zpřístupnění přístupových cest k budově D je konec října 2022.
 

Lůžková oddělení:

 • Oddělení JIP 6: (6.NP, budova D1)
  Vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D1 a následně výtahy 71, 72 event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6.NP.
 • Lůžkové oddělení 8: (6.NP, budova D1)
  Vstup na oddělení je možný bočním vchodem D2 (v levé části budovy) a následně výtahy 97, 98 do 5. NP, odtud průchodem chodbou v 5. NP k výtahům č. 47 a 49 do 6.NP nebo průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6.NP.
 • Lůžkové oddělení 9: (6.NP, budova D2)
  Vstup na oddělení je možný bočním vchodem D2 (v levé části budovy) a následně výtahy 97, 98 do 5. NP, odtud průchodem chodbou v 5. NP k výtahům č. 47 a 49 do 6.NP nebo průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6.NP.
 • Lůžkové oddělení 3: (7.NP, budova D2)
  Vstup na oddělení je možný bočním vchodem D2 (v levé části budovy) a následně výtahy 97, 98 do 5. NP, odtud průchodem chodbou v 5. NP k výtahům č. 47 a 49 do 7.NP nebo průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 7.NP.

Provoz všech ambulancí I. chirurgické kliniky je standardní. Vyšetřeni budou jen objednaní pacienti. Žádáme, abyste dodržovali čas svého vyšetření!

---------------------- 

Přijmeme všeobecnou sestru! Podrobnosti ZDE.

----------------------

Charakteristika pracoviště:

Hlavní povinností I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc je poskytovat základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města Olomouce a Olomouckého kraje, přičemž jako klinické pracoviště plní především roli specializovaného zdravotnického zařízení pro tyto obory (tuto funkci pak vykonává i pro další regiony Moravy i Čech):

 • gastroenterochirurgii
 • hrudní a plicní chirurgii
 • kolorektální chirurgii
 • miniinvazivní chirurgii
 • speciální onkochirurgii
 • novorozeneckou a dětskou chirurgii

I. chirurgická klinika je významnou součástí Onkologického centra LF UP a FN a Traumacentra v Olomouci, je výukovou základnou pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nástavbové specializace v oboru chirurgie (chirurgie, plicní chirurgie, dětská chirurgie) a podílí se na řešení grantů a výzkumných úkolů.

Zdravotnická činnost (detailně) zahrnuje:

 • Veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti.
 • Gastroenterochirurgii (chirurgii zažívacího traktu) v plném rozsahu (včetně rekonstrukční chirurgie žlučových cest a velkých výkonů na játrech a slinivce břišní) . To vše s využitím miniinvazivních a mezioborových intervenčních postupů.
 • Hrudní chirurgii a plicní chirurgii v celém rozsahu, vyjma transplantace plic, a to jak pro benigní, tak i maligní onemocnění, včetně komplexní chirurgie jícnu a mezihrudí s využitím klasických i miniinvazivních přístupů a chirurgii hrudní.
 • Veškerou operativu onemocnění tlustého střeva a konečníku pro benigní a maligní onemocnění, včetně využití miniinvazivních technik a s preferováním výkonů na konečníku, šetřících funkčnost svěračového aparátu, i s využitím tvorby reservoárů, plně rozvinutou diagnostiku a následnou léčbu funkčních poruch svěračového aparátu s využitím endosonografie a rektální manometrie a výkony transanální chirurgie (Buess).
 • Veškerou operativu na ženském prsu včetně rekonstrukčních plastických operací (náhrad prsní žlázy) - ve spolupráci s plastickou chirurgií.
 • Minimálně invazivní výkony v rozsahu III. stupně obtížnosti.
 • Komplexní péči v oblasti onkochirurgie (chirurgie nádorů), a to všech orgánů vyjmenovaných výše. Tato složitá práce je vykonávána za úzké spolupráce především onkologů a radiologů, ale v indikovaných případech i s odborníky příbuzných oborů (kardiochirurgy, gynekology, urology, cévními chirurgy, neurochirurgy i plastickými chirurgy a ortopedy a otorinolaryngology). To vše při plné participaci a zajištění špičkovým týmem lékařů a sester intenzivních oborů (IPCHO - Intenzivní péče chirurgických oborů, KAR - Klinika anestesiologie a resuscitace).
 • Speciální onkochirugie se pak zabývá rozsáhlými cytoredukčními výkony v oblasti dutiny břišní a hrudní u vzácných nádorů povrchů dutiny břišní a pohrudniční, včetně hypertemické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), respektive intratorakální (HITHOC).
 • Novorozeneckou a dětskou chirurgii v plném rozsahu (vyjma plánované onkochirurgie solidních nádorů dětského věku), včetně výkonů pro atresie GIT (jícnu, duodena, tenkého i tlustého střeva, anorektální malformace), chirurgické řešení Crohnovy choroby dětského věku, náhrady a rekonstrukce žlučových cest, náhrady jícnu při jeho korosivním postižení, výkony pro gastroesofageální reflux (GERD), výkony pro deformity hrudní stěny (pectus excavatum, pectus carinatum), výkony pro vrozené defekty a vývojové vady stěny břišní (gastroschisa, omfalokela). I zde při plném a komplexním zajištění týmů lékařů a sester z novorozeneckého oddělení a dětské kliniky.
 • V případě potřeby spolupracujeme s kolektivem traumatologického centra a urgentního příjmu (hlavně při závažných sdružených poraněních a polytraumatech).

Kde nás najdete - I. chirurgická klinika