I. interní klinika - kardiologická

I. interní klinika - kardiologická

Akreditace

Akreditace udělené pracovišti Ministerstvem zdravotnictví

Pracoviště pro další vzdělávání v oboru kardiologie (šestiletá specializační příprava lékařů v oboru kardiologie).
MZ ČR - akreditace je platná do 11.4.2016, udělení akreditace v plném rozsahu.

Pracoviště pro další vzdělávání v oboru vnitřní lékařství (společná akreditace interních klinik)
MZ ČR - akreditace je platná do 29.3.2016

Akreditace udělené pracovišti ČLK

Akreditace pracoviště ke školení lékařského výkonu a k vydání funkčních licencí v těchto činnostech:

 • F 011 Trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost
 • F 012 Trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost
 • F 013 Srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost
 • F 014 Srdeční elektrofyziologie - katetrizační ablace

Akreditace je platná do 13.11.2015 

Funkční licence pracoviště k prováděným výkonům:

 • F 011 Trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost
 • F 012 Trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost
 • F 013 Srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost
 • F 014 Srdeční elektrofyziologie - katetrizační ablace
 • F 009 Invazivní diagnostická kardiologie
 • F 010 Intervenční kardiologie
 • F 015 Transesophageální echokardiografie

Neomezená platnost 

Systém kvality:
Dodržování národních akreditačních standardů pro nemocnice - Spojená akreditační komise České republiky, akreditace udělena FNO v r. 2009.

Kde nás najdete - I. interní klinika - kardiologická