I. interní klinika - kardiologická

I. interní klinika - kardiologická

Novinky

Dlouhodobá („časově neomezená“) monitorace EKG epizodními záznamníky

Co jsou arytmie?
Poruchy srdečního rytmu odborně nazýváme arytmie. Jsou jedním z nejčastějších srdečních onemocnění nejen u nás, ale i ve světě. Předčasně přicházející stahy, abnormální srdeční rytmy nebo poruchy vedení elektrických vzruchů v srdci způsobují celou řadu obtíží. Arytmie mohou být projevem závažného strukturálního onemocnění srdce (nedokrevnosti čili ischemie, zánětu, zbytnění či jiného postižení srdečního svalu, chlopenních vad...). Arytmie postihují jak muži, tak ženy. Nepříjemné poruchy srdečního rytmu lidé nejčastěji popisují jako občasné bušení či vynechání srdečního rytmu. Měly by být signálem pro návštěvu lékaře.
U osob, jejichž srdce selhává v důsledku prodělaného infarktu myokardu či zánětu srdečního svalu, může dojít k náhlé srdeční zástavě, bezvědomí a bez okamžité pomoci ke smrti. Příčinami náhlých úmrtí jsou hlavně nebezpečné arytmie! Arytmie lze naprosto bezbolestně zachytit monitorováním elektrokardiogramu - ekg. Většinou se však ukáže, že je nutné monitorovat srdce dlouhodobě. Při jednorázovém natočení ekg může být nález normální. Ale až delší monitorace nebo přímé zachycení obtíží speciálním monitorovacím zařízením arytmii odhalí.
V některých případech se daří arytmie zachytit v průběhu 24-hodinového nebo vícedenního klasického monitorování (tak zvaného EKG Holtera). Někdy se však arytmie během této doby nepodaří zachytit. V tomto případě pak přichází do úvahy použití speciálních epizodních záznamníků. Přístroje jsou podobné těm používaným při holterovském EKG monitorování, ale pacient je může mít tak dlouho, jak je potřeba, protože záznam neprobíhá plynule po celou dobu. V případě potíží aktivujete přístroj zmáčknutím příslušného knoflíku a nahraje se záznam vašeho aktuálního EKG, navíc některé přístroje (tak zvané loop rekordery) dokáží samostatně arytmie rozpoznat a zaznamenat. Tyto EKG záznamy se pak jednoduše pomocí přiloženého mobilního telefonu odešlou do našeho MDT Centra a jsou vyhodnoceny odborným lékařem – kardiologem. V případě Vašeho zájmu o použití epizodních záznamníku nás kontaktujte a my Vám rádi sdělíme podrobnější informace.

Používané epizodní záznamníky

Dlouhodobá monitorace EKG je především vhodná:

  • Méně časté pocity arytmie
  • Podezření na arytmie u malých dětí
  • Ověření stavu Vaší srdeční činnosti

Naprosto klíčové pro Vaší následnou léčbu arytmii je zaznamenání EKG záznamů při Vašich obtížích!

Epizodní („loop“) záznamník s automatickou detekcí arytmií

Jedná se o jedno, nebo dvoukanálový EKG záznamník umožňující dlouhodobé, v podstatě časově neomezené, sledování pacienta. Záznamník kontinuálně monitoruje EKG pacienta a na základě nastavených detekčních kritérií se automaticky aktivuje nahrání EKG záznamu. EKG záznam je také možné aktivovat stisknutím „symptomového“ tlačítka. Záznamník umožňuje variabilní nastavení doby záznamu EKG před aktivací při detekci arytmie a po ukončení arytmie. Záznamník je vybaven bezdrátovým rozhraním (bluetooth), pomocí kterého jsou záznamy prostřednictvím mobilního telefonu, který je součástí sady, odesílány do MDT Centra. Nejedná se tedy o klasický loop recorder, kde jsou EKG záznamy ukládány do interní paměti přístroje a v případě zaplnění paměti jsou přemazány novými záznamy, ale jsou odesílána buď automaticky při detekci arytmie, nebo manuálně pacientem při potížích. Množství archivovaných EKG záznamů a doba nasazení přístroje tím prakticky nejsou omezeny.
Po odeslání EKG záznamu do MDT Centra jsou záznamy buď ihned automaticky odesílány indikujícímu lékaři elektronickou formou (email), nebo (v našem případě) na základě dohody s MDT centrem zpracovány a kompilovány do podoby výsledné zprávy za časové období pro pacienta.

Indikace použití epizodního záznamníku:

  • Záznam asymptomatických nebo symptomatických epizod obtížně zachytitelných arytmií.
  • Monitorace EKG po provedené změně medikace.
  • Monitorace EKG po provedeném intervenčním výkonu například po RFA pro FS a následné vyloučení asymptomatických epizod.

 

Epizodní záznamník - EKG karta

Toto zařízení slouží pro záznam a transtelefonní přenos symptomatických epizod arytmií pacientem. V lékařem stanovených intervalech, nebo v případě symptomů odesílá pacient EKG data automatickým vytáčením prostřednictvím Infra Red rozhraní mobilního telefonu na bezplatné telefonní číslo. Po odeslání EKG záznamu do MDT Centra jsou ihned záznamy automaticky odesílány indikujícímu lékaři elektronickou formou (email), nebo (v našem případě) na základě dohody s MDT centrem zpracovány a kompilovány do podoby výsledné zprávy za časové období pro pacienta.

Optimální indikace použití EKG karty:

  • Záznam pouze symtomatických méně častých epizod arytmií.
  • Monitorace EKG po provedené změně medikace.
  • Monitorace EKG pro účely klinické studie s nízkými náklady a minimální zátěží pro pacienta.
  • Dlouhodobá monitorace EKG po provedeném intervenčním výkonu.

Kde nás najdete - I. interní klinika - kardiologická