I. interní klinika - kardiologická

I. interní klinika - kardiologická

Úvod

Naše klinika poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním vnitřních orgánů a srdečně-cévního systému.

Ve spolupráci s kardiochirurgickou klinikou FNOL zajišťuje chirurgickou léčbu ischemické choroby srdeční a chlopenních vad.

Onemocnění, na jejichž léčbu se klinika specializuje:

 • ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu nebo angina pectoris)
 • srdeční selhání (akutní a chronické)
 • nemoci periferních cév
 • arytmie (bradykardie, tachykardie, fibrilace síní)
 • kardiomypatie
 • chlopenní srdeční vady
 • infekční endokarditida
 • synkopy
 • disekce aorty
 • hypertenze
 • jiná akutní interní onemocnění a jejich diferenciální diagnostika

Klinika slouží jako výukové centrum pro budoucí lékaře, poskytuje postgraduální vzdělávání v oboru vnitřního lékařství a je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání v oboru kardiologie.

Na klinice jsou řešeny vědecké granty a klinické studie zaměřené na moderní léčebné postupy u onemocnění srdce a cév.

Úvodní slovo vedení kliniky

 

Videosekci se základními výkony prováděnými na I. interní klinice - kardiologické FN Olomouc najdete na této stránce v pravém menu pod odkazem Informační videa pro pacienty.

Kde nás najdete - I. interní klinika - kardiologická