II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

Úvod

Aktuálně k obnovování provozu:

V návaznosti na znění Mimořádného opatření MZČR Č. j.: MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020 jsou s účinností od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy pacientů ve FNOL za dodržení následujících pravidel:

 • Zákaz návštěv na 30D JIP je zrušen.
 • Doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin.
 • Přítomnost nejvýše dvou osob u pacienta ve stejném čase.
 • Nedoporučují se návštěvy dětí do 10 let věku.
 • Ve výjimečných individuálních případech určuje podmínky návštěv ošetřující lékař /sestra (čas a délku návštěvy, počet osob …).
 • Při vstupu na oddělení:
 1. Proveďte dezinfekci rukou.
 2. Zapište se do knihy návštěv z důvodu případného trasování kontaktů.
 3. Personálu aktivně nahlaste, že nemáte symptomy onemocnění COVID-19
  (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýmu, ztrátu chuti a čichu) nebo nařízenou karanténu.
 4. Personál vám změří tělesnou teplotu (nad 37o C se kontaktní návštěva neumožní).
 5. Po celou dobu návštěvy mějte nasazenou vlastní roušku.
 6. Na dvoulůžkových pokojích jsou lůžka oddělena závěsem, zdržujte se prosím v tomto vymezeném prostoru.
 • Před odchodem z oddělení proveďte dezinfekci rukou.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše pacienty i personál.

-------------------

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická poskytuje následující péči:

 • péči o nemocné v oboru všeobecně interním - v těsné spolupráci s Oddělením urgentního příjmu a specialisty z dalších klinických pracovišť
 • péči o v oboru geriatrie - zajišťujeme péči o nemocné vyššího věku (nad 65 let věku)

SPECIALIZOVANOU PÉČI V OBORU

 • gastroenterologie a hepatologie- provádíme diagnostiku a léčbu chorob v celém rozsahu oboru gastroenterologie a hepatologie, včetně diagnostiky maligních procesů v oblasti trávicího traktu; jsme centrem pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů a virových hepatitid; jsme koordinujícím centrem Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pro Olomoucký kraj; zajišťujeme podávání parenterální a enterální výživy v sociálním prostředí
 • endoskopické vyšetřovací a léčebné metody - provádíme veškeré diagnostické i terapeutické endoskopické výkony v oblasti celého rozsahu trávicí trubice, včetně ERCP, balonové i kapslové enteroskopie a endosonografie, funkčního vyšetření horní části trávicího traktu – ph-metrie a manometrie; zajišťujeme nepřetržitou 24hodinovou endoskopickou službu pro spádovou oblast
 • vysoce specializovanou komplexní péči o pacienty v akutním ohrožení života (akutní krvácení do trávicího traktu, onemocnění jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest, intoxikace, rozvrat vnitřního prostředí, plicní embolie, apod.) s možnou návazností na další specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc
 • geriatrie - poskytuje ústavní a ambulantní léčebnou péči v oboru geriatrie a dlouhodobé ošetřovatelské péče. Jako pracoviště FNOL plní funkci zařízení nejvyššího typu pro oblast Olomouckého kraje a přilehlých částí okolních krajů, a to zejména poskytováním specializované a dlouhodobé ošetřovatelské péče vybraným pacientům.

Kde nás najdete - II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická