Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgická klinika

Úvod

Kardiochirurgická klinika poskytuje superspecializovanou plánovanou i akutní péči o nemocné. Provádí celé spektrum kardiochirurgických výkonů mimo transplantace srdce a operace vrozených vad u dětí.

Kardiochirurgická klinika nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti patřící do oblasti kardiochirurgie dospělých, jako jsou:

  • chirurgická léčba ischemické choroby srdeční: aortokoronární bypass s použitím / bez použití mimotělního oběhu, revaskularizace myokardu tepennými štěpy, miniinvazivní revaskularizace MIDCAB), endoskopický odběr štěpů, operace komplikací ICHS - ruptury, výdutě levé komory srdeční, defektu mezikomorového septa, akutní mitrální insuficience
  • chirurgická léčba chlopenních vad: náhrady aortální, mitrální chlopně, záchovné operace aortální chlopně, plastiky mitrální, trikuspidální chlopně
  • chirurgická léčba fibrilace síní
  • chirurgická léčba vrozených srdečních vad pro dospělé
  • chirurgická léčba onemocnění hrudní aorty - disekcí, aneuryzmat
  • chirurgická léčba srdečních tumorů (myxomů)
  • chirurgická léčba onemocnění větví aortálního oblouku
  • diagnostika, předoperační vyšetření a pooperační sledování nemocných s onemocněním srdce a hrudní aorty 

Výše uvedené činnosti spadají do rámce specializované kardiochirurgické péče, jejíž spádová oblast je v současnosti dána rámcem Olomouckého a Zlínského kraje. Po dohodě je možné operovat i nemocné z jiných krajů České republiky.

O nemocné se stará tým atestovaných kardiochirurgů, kardiologů a anesteziologů specializovaných na kardiochirurgickou problematiku.

Kde nás najdete - Kardiochirurgická klinika

Ambulance
Lůžková část | JIP
Lůžková část | standardní oddělení
Orientrační plán areálu FNOL