Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgická klinika

Pro doporučující lékaře

Seznam vyšetření před nástupem k hospitalizaci:

1. krevní skupina 
2. anti-HIV 
3. HbsAg, anti HBc, ASLO 
4. FW, KO, Quick, aPTT, moč chemicky a sediment 
5. sérum: K, kreatinin, urea, celk. bilirubin, ALT, AST, glykemie (v případě patol. hodnoty kreatininu doplnění jeho clearance) 
6. onkologická preventivní prohlídka z dokumentace praktického lékaře nebo onkol. centra u plánované chlopenní náhrady 
7. neurologické vyšetření a SONO karotid u pacientů: 
nad 70 roků po cévní mozkové příhodě nebo tranzitorní ischemické atace se šelestem nad karotidami

8. spirometrie u pacientů: nad 70 roků s anamnézou plicního onemocnění u kuřáků

9. jiné: u plánované chlopenní náhrady vyšetření a sanace fokusů, stomatologické vyšetření, ORL vyšetření, u mužů nad 55 roků urologické vyšetření, u žen gynekologické hematologické konziliární vyšetření, u pacientů s hematol. anam. alergologické konziliární vyšetření, u pacientů s alergol. anam. gastroenterologické vyšetření, u pacientů s anam. vředové choroby GIT 

7 dní před přijetím vysadit antiagregační a antikoagulační léčbu

Kde nás najdete - Kardiochirurgická klinika

Ambulance
Lůžková část | JIP
Lůžková část | standardní oddělení
Orientrační plán areálu FNOL