Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgická klinika

Pro pacienty

Ještě před přijetím k operaci můžete určit, komu dáte souhlas s poskytnutím údajů o Vašem zdravotním stavu po telefonu. Vyberte si jakékoliv „HESLO" - např. jméno, předmět, místo....,(minimálně šest písmen), při přijetí toto heslo uvedete do souhlasu s hospitalizací. Osobám, které se při telefonickém hovoru neprokážou tímto heslem, nebudou informace týkající se Vašeho zdravotního stavu poskytnuty. 

Před operací jsou nutná tato vyšetření (pokud Vám byla již provedena při hospitalizaci na jiné klinice či v jiném zařízení - stačí přinést propouštěcí zprávu, kde jsou uvedeny závěry těchto vyšetření  - požadovaná vyšetření budou zvýrazněna): spirometrie, sono karotid, laboratorní vyšetření (KS, HBsAg, HIV). 

Před operací chlopně navíc: k vyloučení event. infekčních fokusů: vyšetření zubní, gynekologické, ORL,  popř. urologické.     

Pokud jste diabetik, doneste s sebou průkazku diabetika s vyjádřením diabetologa ohledně kompenzace Vašeho onemocnění (glykemický profil) a výsledek glykovaného hemoglobinu HbA1c. (v případě hodnoty vyšší než 60 je nutná kompenzace diabetu před operací - zavolejte si proto o nový termín) 

Pokud užíváte některý z těchto léků, vysaďte ho prosím:

5 dní před přijetím - Anopyrin (Godasal, Aspirin), IbustrinTiclid (Tagren, Ipaton, Ticlopidin, Apo-Tic), Plavix(Trombex, Egitromb, Nofardom, Carder, Clopidep, Clopidogrel, Clopigamma, Clopithan, Cloroden, Defrozyp, Grepid, Hemafluid, Iscover, Kloptimar, Lofradyk, Lopigalel, Picturlop, Platarex, Plavocorin, Sarovex, Sudroc, Teclop, Tessyron, Trogran, Tuxedon, Vatoud, Zopya, Zylagren, Zyllt)

7 dní před přijetím - Warfarin, Lawarin - po dohodě s ošetřujícím lékařem převedení na injekce nízkomolekulárního heparinu (LMWH)

3 dny před přijetím - tricyklická antidepresiva (Tofranil, Desipramine, Doxepin, Elavil apod.)

2 - 3 týdny před přijetím - inhibitory MAO - Jumex, Apo-Seleg, Cognitiv, Niar, Selegilin.

Ostatní léky užívejte dále dle doporučení lékařeDoporučujeme vzít si s sebou všechny léky, které užíváte, alespoň na 10 dní. 

Při příznivém pooperačním průběhu doporučujeme následnou rehabilitační péči v Kardiorehabilitačním centru Teplice nad Bečvou, překlad je možný přímo z lůžka naší kliniky (o této možnosti budete ošetřujícím personálem včas informováni).

Prosíme, přineste si s sebou vlastní hygienické potřeby.

Kde nás najdete - Kardiochirurgická klinika

Ambulance
Lůžková část | JIP
Lůžková část | standardní oddělení
Orientrační plán areálu FNOL