Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Úvod

Anesteziologická část KARIM v Anesteziologické ambulanci provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě k operačnímu výkonu u nemocných včetně nemocných s vysokým anesteziologickým rizikem.

Na operačních sálech poskytujeme anesteziologickou péči u všech prováděných výkonů operačního či diagnostického typu, a to  i u pacientů s nejvyšším rizikem, tj. s komplikovanými vedlejšími onemocněními, které neumožní provést operační výkon v nemocnicích nižšího typu.

Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační pobyt pacientů v Dospávací hale. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Následně v případě nekomplikovaného průběhu je pacient převezen na standardní oddělení kliniky, na které byl operován.

Pooperační bolestivé stavy na klinikách operujících oborů řeší zavedený Pain servis – provádí péči o zavedený epidurální katetr, kontroluje účinnost zavedené medikace a kontroluje případný výskyt komplikací.

Anesteziologická část poskytuje i analgosedaci k bezbolestnému provádění operačních, diagnostických a léčebných výkonů, popřípadě anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech, kdy hrozí nemocnému selhání základních životních funkcí.  Na požádání zajišťuje rovněž epidurální analgézii v průběhu porodu.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) poskytuje intenzivní a resuscitační péči nemocným v kritickém stavu, tj. nemocným, u nichž selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Pečuje o nemocné již hospitalizované ve FN Olomouc či o pacienty přivezené z terénu či jiných nemocnic nižšího typu. Účastní se na transplantačním programu.

Centrum pro léčbu bolesti řeší problematiku chronické a nesnesitelné bolesti anesteziologickými metodami. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádí metodu radiofrekvenční léčba bolesti.

 

 

 

Kde nás najdete - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny