Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Historie

V roce 1927 byl vybudován plicní pavilon v tehdejších Zemských ústavech v Olomouci v místech současné Fakultní nemocnice. Na svou dobu moderní léčebné zařízení bylo součástí interního oddělení a mělo 50 lůžek pod vedením doc. MUDr. Josefa Blatného. Během 2. světové války byl počet lůžek zvýšen na sto, neboť zde přechodně působila samostatná plicní léčebna přesunutá z Paseky. Vedoucím pracoviště byl tehdy doc. MUDr. Vladislav Raclavský.

Po válce bylo oddělení rozšířeno o laboratoř a rentgenové pracoviště a bylo řízeno prof. MUDr. Karlem Amerlingem. Po zřízení Kliniky tuberkulózy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1963 se stal přednostou doc. MUDr. Vladislav Říha. Dne 6. prosince 1979 byla klinika přestěhována do současných prostor společně s Klinikou onkologie. V roce 1980 se stal přednostou doc. MUDr. Ivo Oral, CSc., v roce 1985 pak prof. MUDr. Oldřich Ošťádal, CSc. Současný přednosta prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. vede Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy od roku 1999.

Kde nás najdete - Klinika plicních nemocí a tuberkulózy