Klinika zubního lékařství

Klinika zubního lékařství

Úvod

AKTUÁLNĚ k postupnému obnovení provozu

 1. Omezení výkonů pouze na akutní a bolestivé stavy, které nelze odložit, je od 20.4.2020 vedením FNOL zrušeno a probíhá postupný návrat do standardního provozu ambulancí.
  Konzultace a objednání na tel:
  Oddělení Konzervačního zubního lékařství – 585 859 248
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, druhé patro
  Oddělení Protetického zubního lékařství – 585 859 230
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
  Oddělení Dětského zubního lékařství – 585 859 245
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, první patro
  Oddělení Parodontologie – 585 859 236
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, přízemí
  Oddělení Ortodoncie – 585 859 225
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro 
 1. Pacienti pozitivní/suspektně pozitivní na nákazu COVID-19 (koronavirus) se na ošetření na KZL objednají telefonicky – ošetření bude směřováno na konec pracovní doby.
  Ordinační  doba na KZL LF UP a FNOL v Olomouci ve všední 7:30 – 14:30
 2. Kapacita čekárny každého z oddělení KZL LF UP a FNOL je omezena na maximálně 10 osoby (včetně osob, které doprovází dítě, nezletilou osobu nebo imobilního pacienta).
 3. Pacienti nebudou setrvávat v prostorách KZL LF UP a FNOL déle nežli dobu nutnou. Doprovod, jehož přítomnost není nutná v ordinaci při ošetření pacienta, vyčká mimo budovu KZL LF UP a FNOL.
 4. Pacientům je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje v budově KZL LF UP a FNOL.
 5. Na KZL LF UP a FNOL v Olomouci budou ošetřeni pouze akutní pacienti registrovaní na KZL LF UP a FNOL, pacienti neregistrovaní budou odesláni na dopolední či odpolední Zubní pohotovost, která je realizována v budově ÚČOCH v areálu FNOL.
 6. Dopolední provoz Zubní pohotovosti ve všední dny v budově ÚČOCH v areálu FNOL je od 1.6.2020 obnoven, ordinační doba 8:00 – 12:30.
 7. Odpolední Zubní pohotovost v budově ÚČOCH v areálu FNOL je od 1.6. realizována ve všední dny od 15:00 do 22:00, od 22:00 do 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení.
  Zubní pohotovost o víkendech a svátcích v budově ÚČOCH v areálu FNOL je od 1.6. realizována od 7:00 do 22:00, od 22:00 – 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení.
 8. Všem pacientů, kteří nejsou registrováni na KZL LF UP a FNOL, je doporučeno se primárně na ošetření dostavit ke svému praktickému zubnímu lékaři (PZL).

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Přednostka KZL LF UP a FNOL v Olomouci
V Olomouci dne 20.4.2020

------------------

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v celém rozsahu zubního lékařství. Zahrnuje obory Konzervační zubní lékařství (výplně a endodontická léčba zubu), Dětské zubní lékařství (ošetření pacientů do 18 let), Parodontologie (onemocnění dásní a parodontu), Protetické zubní lékařství (fixní a snímatelné zubní náhrady), Ortodoncie (rovnání zubů fixními a snímacími aparáty).

Výuka

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se teoretickou i praktickou výukou studentů v oborech Zubní lékařství a Dentistry. Studenti jsou zapojeni do ošetřování pacientů.