Klinika zubního lékařství

Klinika zubního lékařství

Úvod

AKTUÁLNĚ k postupnému obnovení provozu

 1. Omezení výkonů pouze na akutní a bolestivé stavy, které nelze odložit, je od 20.4.2020 vedením FNOL zrušeno a bude probíhat postupný návrat do standardního provozu ambulancí (v závislosti na personálních a prostorových možnostech pracoviště KZL), který se předpokládá od května 2020
  Konzultace na tel:
  Oddělení Konzervačního zubního lékařství – 585 859 248
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, druhé patro
  Oddělení Protetického zubního lékařství – 585 859 230
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
  Oddělení Dětského zubního lékařství – 585 859 245
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, první patro
  Oddělení Parodontologie – 585 859 236
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, přízemí
  Oddělení Ortodoncie – 585 859 225
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
 2. Každý pacient vyplní dotazník týkající se nákazy COVID-19 a potvrdí vyplněné údaje svým podpisem
 3. Pacienti pozitivní/suspektně pozitivní na nákazu COVID-19 (koronavirus) by se měli telefonicky domluvit na době ošetření na KZL – ošetření bude směřováno na konec pracovní doby
 4. Pacientovi bude před ošetřením v ordinaci změřena teplota
 5. Kapacita čekárny každého z oddělení KZL bude omezena na maximálně 3 osoby (včetně osob, které doprovází dítě, nezletilou osobu nebo imobilního pacienta)
  Řádně objednaní pacienti by ideálně neměli v čekárně setrvávat a časový harmonogram jejich objednání by měl ideálně umožnit jejich okamžitý vstup do ordinace
 6. Při 3 osobách v čekárně všichni další příchozí akutní pacienti budou zaevidováni a bude jim dán časový harmonogram jejich ošetření. Ošetření vyčkají mimo budovu KZL, dle instrukcí na evidenci pacientů (kartotéka oddělení), a dostaví se zpět k ošetření dle časového harmonogramu
 7. Pacienti nebudou setrvávat v prostorách KZL déle nežli dobu nutnou
 8. Pacientům je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje v budově KZL
 9. Dopolední provoz pohotovosti na KÚČOCH FNOL bude i nadále po domluvě s přednostou KÚČOCH zrušen do odvolání
 10. Odpolední LPS v budově KÚČOCH bude realizována od15:00 do 22:00 a to nadále ve dvou lékařích a dvou sestrách po celou dobu
 11. Po 22. hodině budou život ohrožující stavy, úrazy a krvácení ošetřeny službu konajícím lékařem ÚČOCH FNOL ve spolupráci s Urgentním příjmem FNOL
 12. Akutní a bolestiví pacienti budou na KZL ošetření v době od 7:30 do 14:30. Po této době budou odesláni na pohotovostní službu v budově ÚČOCH FNOL
 13. Všem pacientů, kteří nejsou registrováni na KZL je doporučeno se primárně na ošetření dostavit ke svému praktickému zubnímu lékaři (PZL)
 14. Po akutním ošetření na KZL budou všichni pacienti odesílání na následné ošetření ke svému PZL

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Přednostka KZL LF UP a FNOL v Olomouci
V Olomouci dne 20.4.2020

------------------

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v celém rozsahu zubního lékařství. Zahrnuje obory Konzervační zubní lékařství (výplně a endodontická léčba zubu), Dětské zubní lékařství (ošetření pacientů do 18 let), Parodontologie (onemocnění dásní a parodontu), Protetické zubní lékařství (fixní a snímatelné zubní náhrady), Ortodoncie (rovnání zubů fixními a snímacími aparáty).

Výuka

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se teoretickou i praktickou výukou studentů v oborech Zubní lékařství a Dentistry. Studenti jsou zapojeni do ošetřování pacientů.