Lékárna / Lékárna 24

Lékárna / Lékárna 24

Členění lékárny

Oddělení výdeje a prodeje pro veřejnost (OVV)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Pavel Studecký, tel.: 588 444 383

Zajišťuje veškeré služby Lékárny pro veřejnost. Jedná se zejména o výdej léčivých přípravků na recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy. Dále volný prodej léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňkového sortimentu – potravních doplňků, kosmetiky a jiného lékárenského sortimentu.

Součástí oddělení OVV je i detašované pracoviště Lékárna 24 ve vestibulu budovy A nad Urgentním příjmem. 
Vedoucí pracoviště Lékárna 24: Mgr. Eva Junasová, tel.: 588 442 603. 

Oddělení výdeje léků pro kliniky (OVK)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Veronika Piňosová, tel.: 588 444 386

Zásobuje kliniky FNOL hromadně vyráběnými léčivými přípravky a potravinami pro zvláštní lékařské účely. Zajišťuje mimořádný dovoz neregistrovaných léčiv. Realizuje dodávky do jiných zdravotnických zařízení. Zajišťuje servis pro veškeré léky v klinických studiích prováděných ve FNOL. Provádí výdej centrových léků pacientům na žádanky. Organizuje činnost klinického farmaceuta/farmaceutů. 

Oddělení přípravy a kontroly léčiv, desinfekcí a diagnostik (OPL)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D., tel.: 588 445 914

Provádí přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků a hromadnou přípravu léčivých přípravků v šaržích. Dále provádí přípravu desinfekcí a laboratorních diagnostik. Desinfekce a diagnostika a chemikálie také nakupuje a dodává pracovištím FNOL a dalším subjektům. Zajišťuje analytickou kontrolu nakoupených surovin a připravených léčivých přípravků. 

Oddělení přípravy sterilních lékových forem (OPS)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Gabriela Hudečková, tel.: 588 442 984

Provádí přípravu infuzí, injekcí, očních kapek a parenterální výživy. Na odděleném pracovišti připravuje infuze a injekce s obsahem cytostatik. 

Vedoucí pracoviště přípravy cytostatik: Mgr. Jana Línková, tel. 588 443 610.

Oddělení klinické farmacie (OKF)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Milan Kuna, tel. 588 446 493.

Kde nás najdete - Lékárna / Lékárna 24