Národní telemedicínské centrum

Národní telemedicínské centrum

Personál a kontakty

Vedoucí centra:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., 
FESC, FACC, MBA

e-mail: milos.taborsky@fnol.cz

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční

elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

 

Koordinátorka aktivit NTMC:

 

Ing. Eva Straková
mobil: 778 492 912
e-mail: eva.strakova@fnol.cz

 

Organizační tým

 • Ing. David Kula, MBA
 • Ing. Eva Straková
 • Ing. Tereza Přidalová
 • Ing. Renáta Hvězdová
 • Mgr. Beata Brošová
 • Mgr. Sabina Procházková
 • Ing. Jarmila Neudörflerová
 • Alena Štýbnarová

 

Odborníci, lékaři a techničtí pracovníci

 • doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
 • MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
 • MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
 • MUDr. Monika Kamasová
 • MUDr. Marie Lazárová
 • MUDr. Jan Přeček
 • MUDr. Aleš Smékal
 • MUDr. Ivona Šimková
 • Ing. Pavel Bradáč
 • Ing. Zdeněk Gütter, CSc.
 • Dalibor Klimeš, Dis.
 • Bc. Leo Rec
 • Petr Rohánek, Dis.
 • Mgr. Michal Štýbnar

 

Kde nás najdete - Národní telemedicínské centrum