Oční klinika

Oční klinika

Historie

Olomouc má bohatou tradici jako univerzitní město, v roce 1573 zde vznikla v pořadí druhá univerzita v Českých zemích na základě papežského privilegia. Oční lékařství se v Olomouci přednáší studentům medicíny již od roku 1833. Okolo roku 1895 byla oční klinika v Olomouci počtem lůžek největší oční klinikou v tehdejším Rakousku - Uhersku a přilehlých německých zemích. Velmi dobré jméno získala pod vedením primáře Eduarda Konrada Zirma, který zde provedl v roce 1905 první úspěšnou transplantaci lidské rohovky na světě. Na jeho počest pořádá naše klinika každoročně od roku 2010 Zirmův olmoucký diskuzní den. Další velmi známou kapacitou Oční kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc byl profesor Václav Vejdovský, který vedl kliniku v letech 1928 - 1970. Tento vynikající oční lékař svou pílí a lékařským uměním získal svému pracovišti velmi dobrou pověst v celé střední Evropě a vychoval ze svých žáků další významné oftalmology. Na jeho počest pořádá každoročně oční klinika v Olomouci pod vedením prof. MUDr. J. Řeháka celostátní Vejdovského olomoucký vědecký den.

Kde nás najdete - Oční klinika